Sukan Arafura

  1. Sukan Arafura adalah merupakan kejohanan beraneka sukan atau “multi sports competition ” yang dianjurkan oleh Kerajaan Wilayah Australia Utara. Ianya diadakan dwi tahunan sejak 1991 dan disertai oleh Negara-negara daripada Asia.
  2. Negeri Sabah telah mengambil bahagian sejak 1991 kecuali pada tahun 2001, oleh kerana persediaan Negeri Sabah selaku tuan rumah SUKMA 2002. Pada tahun 2003, Sukan Arafura tidak dianjurkan oleh kerana Negara-negara Asia dan Asia Tenggara dilanda wabak SARS di mana Negara-negara peserta adalah daripada Asia dan Asia Tenggara.