Sejarah

Majlis Sukan Negeri Sabah ditubuhkan pada 2 April 1972, bertempat di Sandakan, sempena Pesta Sukan Piala Hone sedang berlangsung. Majlis Sukan Negeri Sabah secara rasminya didaftarkan dengan Pejabat Pendaftaran Pertubuhan pada tahun 1966. Bagi menyokong matlamat Majlis Sukan Negara Malaysia, Majlis Sukan Negeri Sabah telah menjadi ahli gabungan Majlis Sukan Negara Malaysia melalui Akta Majlis Sukan Negara Malaysia pada tahun 1979.

Semenjak ditubuhkan Majlis Sukan Negeri Sabah diterajui oleh YB. Menteri Belia dan Sukan Sabah selaku Pengerusi Majlis Sukan Negeri Sabah dan dibantu oleh Setiausaha Tetap, Kementerian Belia dan Sukan Sabah merangkap Setiausaha Majlis Sukan Negeri Sabah. Pada tahun 2008, struktur Majlis Sukan Negeri Sabah telah disusun semula dan jawatan Pengarah telah dilantik untuk menerajui sepenuhnya Majlis Sukan Negeri Sabah.

Selaras dengan Visi dan Misi Majlis Sukan Negeri Sabah untuk melahirkan atlet yang bertaraf dunia dan melaksanakan program pembangunan atlet berperstasi tinggi, Majlis Sukan Negeri Sabah telah mula mengorak langkah dengan mengembangkan program pembangunan dan aktiviti sehinggalah apa yang dapat dilihat masa kini.