Objektif

  1. Memantapkan Sistem Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi
  2. Mempertingkatkan Pembangunan Sukan berprestasi tinggi
  3. Melahirkan Masyarakat Berbudaya Sukan
  4. Mewujudkan Bidang Industri Sukan sebagai penjana ekonomi Negeri
  5. Mempertingkatkan Jalinan Kerjasama dan Perkongsian Pintar dengan Badan-badan Swasta/Korporat
  6. Mewujudkan Penyelidikan (R&D) Pembangunan Sukan dengan Kerjasama IPTA/IPTS dan ISN