Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran

PERANAN

Pengurusan Am

Menyelaras khidmat sokongan pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan bekalan inventori;

Perjawatan dan perkhidmatan;

Latihan dan kerjaya;

Perhubungan Awam;

Urus Setia Jawatankuasa Pengurusan;

Pengurusan Harta

Anugerah Sukan Negeri Sabah;

Pangkalan data dan IT

Skim Insentif