Bahagian Pengurusan Acara

 1. Merancang dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti sukan Negeri/ Kebangsaan/ Antarabangsa;
 2. Bekerjasama dengan Kementerian, Jabatan dan Persatuan Sukan Negeri dalam penganjuran sukan;
 3. Membantu penyertaan atlet di pertandingan Kebangsaan dan Antarabangsa
  • Penyediaan Atlet untuk :-
   • Sukan BIMPNT-EAGA
   • Sukan SEA 
   • Sukan Malaysia 
   • Sukan Borneo